Logo Quinta Maragota | adults-only apartments East Algarve

Algemene verhuurvoorwaarden Quinta Maragota

Logo Quinta Maragota | adult-only vakantie-appartementen Oost Algarve

Algemene verhuurvoorwaarden

 

Artikel 1: Definitie huurder en verhuurder

1.1 Quinta Maragota is een vakantie accommodatie. Contactgegevens: Rieneke Steeghs en Remco Bood, Quinta Maragota, Sitio da Maragota no. 58, 8700-078 Moncarapacho, Portugal. Licentie RNT/Alojamento Local: 114008/AL.

1.2 Op alle gesloten verhuurovereenkomsten voor een van de appartementen bij Quinta Maragota zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

1.3 Met huurder wordt bedoeld de persoon die de boeking heeft gedaan alsmede eventuele mede huurders. Alle personen die zullen verblijven bij verhuurder dienen door de hoofdhuurder bij de boeking te worden vermeld.

 

Artikel 2: Huurperiode

De minimale huurperiode is 4 nachten vanaf de maand oktober t/m mei en 6 nachten vanaf de maand juni t/m september. Korter verblijf alleen op aanvraag of last-minute (check kalender). De maximale huurperiode is 182 nachten (half jaar).

 

Artikel 3: Reserveren​ en aanbetalen

3.1 Reserveren kan online of per e-mail. De reservering wordt door verhuurder bevestigd per e-mail.

3.2 De reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling van 50% van de huursom (totaalprijs van de overnachtingen exclusief eventuele toeristenbelasting). De aanbetaling dient binnen 3 dagen na bevestiging van de reserveringsaanvraag te worden voldaan aan verhuurder.

3.3 Het restant van de huursom dient uiterlijk 30 dagen voor aankomst te zijn voldaan aan verhuurder. 

3.4 Als de betalingen niet binnen de afgesproken termijn zijn voldaan, behoudt verhuurder zich het recht voor de reservering te annuleren.

3.5 In het geval dat er reeds een aanbetaling heeft plaatsgevonden, wordt het niet nakomen van de betalingsafspraak (zie 3.3) beschouwd als annulering en vindt er geen restitutie plaats.

 

Artikel 4: Aankomst-/vertrekdagen en tijden

4.1 De aankomst-/en vertrekdagen zijn flexibel op basis van beschikbaarheid. 

4.2 Aankomsttijd vanaf 17:00 uur en vertrek voor 10:30 uur.

4.3 In overleg en op basis van beschikbaarheid is een eerdere aankomst en/of later vertrek mogelijk. Voor een gegarandeerde eerdere aankomst vanaf 13:00 uur wordt een half nachttarief in rekening gebracht. Voor een gegarandeerde eerdere aankomst vóór 13:00 uur wordt een volledig nachttarief in rekening gebracht. Voor een gegarandeerd later vertrek tot 15:00 uur wordt een half nachttarief in rekening gebracht. Voor een gegarandeerd later vertrek na 15:00 uur wordt een volledig nachttarief in rekening gebracht.

 

Artikel 5: De huursom

5.1 De genoemde prijzen zijn inclusief WiFi, water en elektriciteit (uitgaande van normaal verbruik en exclusief het opladen van electrische voertuigen).

5.2 Het gebruik van beddengoed, linnengoed voor badkamer en keuken en stranddoeken is inbegrepen.


Artikel 6: Schoonmaak

6.1 We vragen van huurder om de woning bij vertrek netjes achter te laten.

6.2 De eindschoonmaak is inbegrepen in de huursom.

6.3 Bij vertrek wordt van huurder verwacht dat het appartement opgeruimd wordt achtergelaten (afwas gedaan, vuilnis verwijderd en alle spullen staan op de plaats zoals het appartement bij aanvang van de huur werd aangetroffen).

6.4 Bij een verblijf van meer dan 8 nachten wordt tussentijds licht door verhuurder schoongemaakt, uiterlijk elke 9e dag, en worden het beddengoed, gebruikte handdoeken en gebruikt linnengoed vervangen.

6.5 Een extra tussentijdse badlinnen plus keukenlinnen wissel is mogelijk voor €5.

6.6 Een extra tussentijdse bedlinnen wissel is mogelijk voor €5.

6.7 Een extra tussentijdse grote schoonmaak is mogelijk voor € 25,- per keer (exclusief linnenwissel).


Artikel 7: Volwassenen, gasten en huisdieren

7.1. De accommodatie gaat uit van het adults-only concept en is uitsluitend toegankelijk voor personen met een minimum leeftijd van achttien jaar.

7.2 Er zijn vier appartementen beschikbaar voor verhuur, Casa Quintinha, Casa Descansa, Casa Antiga en Casa Taberna. De maximale bezetting is twee personen per appartement met uitzondering van Casa Antiga waar maximaal drie personen kunnen verblijven. De extra kosten voor deze derde persoon zijn €30 per nacht.

7.3 De accommodatie is uitsluitend toegankelijk voor huurder en overige leden van het reisgezelschap, mits deze op voorhand door huurder zijn aangegeven bij de boeking.

7.4 Bezoek van buitenaf is niet toegestaan, om de rust en privacy van de andere gasten te waarborgen. Alleen in overleg en uitsluitend bij schriftelijke bevestiging (middels e-mail), mag huurder gedurende de dag (tot 22:00 uur) gasten van buiten de accommodatie ontvangen in/op het terras van de gehuurde vakantiewoning (niet in de gemeenschappelijke tuin of bij het zwembad; gebruik van de gastenparkeerplaats is niet mogelijk), mits deze geen overlast veroorzaken voor andere huurders. Huurder is verantwoordelijk voor het gedrag en eventuele overlast van zijn of haar gasten.

7.5 Indien huurder en/of gasten van een huurder zoals bedoeld in 7.4 overlast veroorzaken (ter beoordeling verhuurder) kunnen zij per direct de toegang tot het terrein worden ontzegd.

7.6 Huisdieren zijn niet toegestaan.

7.7 Indien blijkt (ter beoordeling verhuurder) dat niet wordt voldaan aan voorwaarden 7.1 tot en met 7.6, behoudt verhuurder zich het recht voor huurder per direct de toegang tot Quinta Maragota te ontzeggen. Dit zal worden beschouwd als een annulering waarbij geen restitutie plaatsvindt.

 

Artikel 8: Roken, barbecue en open  vuur

8.1 Roken in de appartementen is verboden. Het is huurder uitsluitend toegestaan te roken op het terras behorende bij het appartement waar huurder verblijft. Roken in de tuin is verboden, behalve op door verhuurder aangewezen plaatsen (dit in verband met de strenge brandveiligheidsregels die in Portugal gelden).

8.2 Het gebruik van een barbecue is alleen toegestaan op door verhuurder aangewezen plekken.

8.3 Het maken van open vuur is verboden.

8.4 Indien blijkt (ter beoordeling verhuurder) dat niet wordt voldaan aan voorwaarden  8.1 tot en met 8.3, behoudt verhuurder zich het recht voor huurder per direct de toegang tot Quinta Maragota te ontzeggen. Dit zal worden beschouwd als een annulering waarbij geen restitutie plaatsvindt.

 

Artikel 9: Annuleringsvoorwaarden

9.1 Annulering dient via e-mail plaats te vinden.

9.2 Bij annulering tot dertig dagen voor aankomst is 50% van de huursom verschuldigd.

9.3 Bij annulering binnen dertig dagen voor aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.

9.4 De annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in 9.1 t/m 9.3 zijn alleen geldig op boekingen die gedaan zijn via de eigen website van Quinta Maragota www.quintamaragota.com of die anderszins direct zijn afgesproken met Quinta Maragota. Voor boekingen die via andere platforms gedaan zijn gelden de daar van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden.

9.5 Verhuurder adviseert huurder een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Artikel 10: Indeplaatsstelling

Huurder kan de boeking, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de huur, overdragen aan een andere huurder. Dit kan alleen met schriftelijke toestemming van verhuurder. 

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Gedurende het verblijf is huurder aansprakelijk voor het appartement, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde behoren. Eventueel door huurder aangerichte schade dient per direct aan verhuurder gemeld te worden.

11.2 Mocht er schade zijn ontstaan dan kan dit worden doorberekend aan huurder.

11.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders van Quinta Maragota.

11.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen, epidemieën en andere externe factoren.

11.5 Verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade, verlies of wijzigingen als gevolg van factoren die buiten zijn macht liggen.

11.6 Quinta Maragota is een naar moderne maatstaven gerenoveerde oude boerderij. Er zijn niveauverschillen (o.a. glooiend terrein, trapjes en opstapjes) in en om het pand, voortkomend uit de ligging en de oorspronkelijke bouw. Huurder is zich daarvan bewust en verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die wordt opgelopen door deze bij de plek horende omstandigheden.

11.7 Het kan gebeuren dat er, ondanks dat Quinta Maragota rustig gelegen is en er geen directe buren zijn, in de omgeving werkzaamheden plaatsvinden zoals (land)bouwwerkzaamheden of andere activiteiten. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hieruit voortvloeit.

11.8 Verhuurder heeft het recht een reservering te annuleren op elk moment als omstandigheden buiten de macht van verhuurder om, hiertoe dwingen of noodzaken. Verhuurder is enkel verplicht het al door huurder betaalde huurbedrag te restitueren voor de niet genoten huurdagen.

 

Artikel 12: Klachten

Als het verblijf niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, dient huurder dit zo spoedig mogelijk mede te delen aan verhuurder, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

 

Artikel 13: Toegang zwembad

Het “plonsbad” is niet extra verwarmd en is geopend zolang het weer het toelaat. Gebruik is voor eigen risico van huurder.

 

14 Privacy

Verhuurder is verplicht bepaalde persoonsgegevens van huurder te verstrekken aan de SEF (de publieke dienst die toeziet op grenzen en “vreemdelingen”, waaronder toeristen). Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt m.u.v. onze samenwerkingspartner Huurkalender voor het vastleggen van de noodzakelijke gegevens voor een reservering in de boekingsmodule.

Artikel 15: Akkoord

Huurder wordt geacht deze en bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben. Bij reservering gaat de huurder akkoord met deze en bovengenoemde voorwaarden.